Závod "Skupinový gymnastický trojboj

18.10.2014 08:30

 Rozpis ke stažení zde.R O Z P I S POHÁROVÉ SOUTĚŽE

"SKUPINOVÝ GYMNASTICKÝ TROJBOJ"

Sobota 18. 10. 2014


Na soutěž je poskytnuta finanční podpora

magistrátu hlavního města Prahy


A/ Všeobecná ustanovení:


1. Pořadatel: Gym club Reda

2. Datum konání: 18.10. 2014

3. Místo konání: Základní škola Nad Parkem 1180, Praha 5 - Zbraslav, 15600

4. Činovníci: ředitel závodu: Dana Milatová , hlasatel a hlavní rozhodčí: Renata Maratová

5. Přihlášky:

uzávěrka 12. 10. 2014


Přihlášky zasílejte mailem na adresu: ka.dana@seznam.cz, telefon: 606232228 - Dana Milatová

6. Prezence: v den závodu

od 8. 30 hod. a dále podle definitivního časového rozpisu - bude odeslán po 12.říjnu.


7.

Podmínka účasti: včas zaslaná přihláška (do 12. 10. 2014), z každého klubu ke každé kategorii 1 rozhodčí - není nutné mít zkoušky rozhodčího, důležitá je znalost techniky akrobatických a gymnastických prvků. V případě velkého počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet družstev z jednoho klubu (oddílu).


8.

startovné 800,- Kč za družstvoB/ Technická ustanovení:

Příloha: pravidla soutěže

9. Předpis: závodí se podle ustanovení tohoto rozpisu, pravidel pro gym. trojboj (viz. příloha)

10. Startují kategorie: I. Předškolní děti - chlapci, děvčata, mix - 2007, 2008 a mladší

II. Nejmladší žactvo - chlapci, děvčata, mix - 2005, 2006

III. Žactvo - chlapci, děvčata, mix - 2003, 2004

11. Nářadí: pohybová skladba - parkety, plocha ohraničena páskou cca 8 x 8 m

akrobacie - žíněnky překryté 7 cm vysokým gymnastickým kobercem

přeskokové nářadí - koza, švédská bedna, trampolína - závodní pro TeamGym a Motýlek

12. Námitky a protesty:

SE NEPŘIJÍMAJÍ!


13. Časový program:

Pouze orientační (cca 24 týmů), definitivní bude odeslán mailem všem přihlášeným klubům

po ukončen termínu přihlášek, není vyloučena i změna rozcvičení a pořadí kategorií během

závodního dne.

8. 30 - 9. 30 hod. volné rozcvičení kategorie I.-nebude organizované-jen v případě vice jak

10 družstev

8. 45 - 9. 00 hod. porada trenérů a rozhodčích (podle dohody a času)

9. 35 - 11. 00 hod. nástup, závod a vyhlášení výsledků I. kategorie

11. 00 - 12. 00 hod rozcvičení II. kategorie

12. 00 - 13. 30 hod. nástup, závod a vyhlášení výsledků II. kategorie

13. 30 - 14. 30 hod. rozcvičení kategorie III.

14. 30 - 16. 00 hod . nástup, závod a vyhlášení výsledků kategorie III.

14. Ceny: Družstva na prvních třech místech obdrží medaile, pohár , diplom a věcné ceny. Vyhodnocení

bude podle kategorií. Každé družstvo, které se zúčastní soutěže obdrží diplom a každý závodník

družstva odměnu- věcnou cenu.

V kategorii I. obdrží medaile za účast všichni závodníci.

Změna rozpisu vyhrazena! Těšíme se na vás Gym club Reda

—————

Zpět