Skupinový gymnastický trojboj

20.10.2012 08:00

                                    

Rozpis zde:  Rozpis-2012.docx (50,2 kB)

 

Pravidla zde: Pravidla-2012.pdf (233,2 kB)

 

 

R O Z P I S  POHÁROVÉ  SOUTĚŽE

„SKUPINOVÝ GYMNASTICKÝ TROJBOJ“


Sobota 20. 10. 2012

 

Gym club Reda připravil zjednodušená pravidla soutěže TGJ, menší cvičební plochu pro skladbu, kratší čas PS a zjednodušil požadavky obtížnosti pro soutěž TeamGym Junior, aby se tohoto  skupinového gymnastického trojboje mohlo zúčastnit co nejvíce cvičenců i se slabší výkonností.
Pravidla jsou vytvořena tak, aby je zvládlo každé dítě, které ovládá základní pohybové a motorické činnosti, aby přispěla k všestrannému rozvoji dítěte.
Nejedná se o výkonnostní soutěž.
Pravidla a soutěž mají být pomocí i pro cvičitele v oddílech, klubech, školních kroužcích, případně v mateřských školkách, jak organizačně zapojit do cvičebního procesu větší počet cvičenců a cvičenek, popřípadě i koedukovaně.
Soutěž je nabídnuta jako  pilotní projekt.
Nejasnosti k pravidlům je možné řešit telefonicky nebo mailem (viz. níže).


Na soutěž je poskytnuta finanční podpora MČ Praha 5.


A/ Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel: Gym club Reda
2. Datum konání: 20.10. 2012
3. Místo konání: Základní škola Nad  Parkem 1180, Praha 5 – Zbraslav, 15600 
4.    Činovníci:  ředitel závodu: Dana Milatová , hlasatel a hlavní rozhodčí:  Renata Mošnová                                
5.    Přihlášky: uzávěrka 14.10. 2012
Přihlášky zasílejte mailem na adresu ka.dana@ seznam.cz, telefon 606232228– Dana Milatová
6. Prezence: v den závodu od 7. 30 hod. a dále podle kategorií ve vestibulu ZŠ
7. Podmínka účasti: včas zaslaná přihláška (do 14.10. 2012),  z každého klubu ke každé kategorii 1 rozhodčí – není nutné mít zkoušky rozhodčího, důležitá je znalost techniky akrobatických  a gymnastických prvků.    V případě velkého počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet družstev z jednoho klubu (oddílu).
8.  startovné 600,- Kč za klub
B/ Technická ustanovení:
9.  Předpis: závodí se podle ustanovení tohoto rozpisu,  pravidel pro gym. trojboj (viz. příloha)
10.  Startují kategorie:            I.   Předškolní děti  -  chlapci, děvčata, mix – 2007, 2006 ,2005 (a mladší)
                                 II.  Nejmladší žactvo – chlapci, děvčata, mix – 2004, 2003
                                III.  Žactvo – chlapci, děvčata, mix – 2002, 200
11.  Nářadí: pohybová skladba – parkety
              akrobacie – žíněnky překryté 7 cm vysokým  gymnastickým kobercem
              přeskokové nářadí – koza, švédská bedna
12.  Námitky a protesty:  SE NEPŘIJÍMAJÍ!
13.  Časový program:   8. 00 – 9. 30 hod.   rozcvičení kategorie I.
           8. 30 – 9. 00 hod.   porada trenérů a rozhodčích
           9. 30 – 9. 45  hod.   nástup I.  kategorie
                                        9. 45 – 10. 45  hod.  závod   I. kategorie
            11. 00 – 11. 30 hod.   vyhlášení výsledků I.  kategorie + prezence dalších kategorií
            11. 30 – 12. 30 hod   rozcvičení II. kategorie
         12. 30 – 12. 45 hod.  nástup II. kategorie
         12. 45 – 14. 00 hod.  závod kategorie II. 
         14. 15 – 14. 45 hod.  vyhlášení výsledků II.  kategorie + prezence kategorie III.
         14. 45 – 15. 45 hod.  rozcvičení kategorie III.  
         15. 45 – 16. 00 hod . nástup kategorie III.
         16. 00 – 17. 00 hod. závod kategorie III.
         17. 30 – 18. 00 hod. vyhlášení výsledků kategorie III.
14.   Ceny:  Družstva  na prvních třech místech obdrží  medaile, pohár , diplom  a věcné  ceny. Vyhodnocení
                    bude podle kategorií.Každé družstvo, které se zúčastní soutěže obdrží diplom a každý závodník
                    družst odměnu za soutěž.
Změna rozpisu vyhrazena!
Příloha: pravidla soutěže                                                                                  Těšíme se na vás  Gym club Reda

—————

Zpět